Metsästysaluekartat

Yleistä metsästysalueista

Seuralla on käytössään metsästysalueita eri puolilla Sonkajärven kuntaa. Suurimmat yhtenäiset alueet löytyvät kuntataajaman läheisyydestä, Jyrkkä-Vehmasjärvi alueelta sekä Sälevän alueelta. Kokonaisuutena metsästysmaiden vuokrasopimuksia on pinta-alaltaan yli 10 000 ha. Suurin osa metsästysmaista on kohdistettu hirvenmetsästykseen ja pienriistalle.

Karttapalvelut / Reviiri-järjestelmä

Seura on uudistanut sähköisen vuokrasopimusjärjestelmänsä. Alkuvuonna 2016 otettiin käyttöön maanvuokrasopimuksien ja karttapalvelujen ylläpitoon ja hallinnointiin Reviiri-palvelu. Palvelun pääsisältönä ovat maanvuokrasopimusten sähköinen hallinnointi sekä sopimuksiin perustuvat ajantasaiset karttatiedot metsästysalueista. Seuralle hankittuun käyttölisenssiin perustuen voivat myös seuran jäsenet käyttää ko. järjestelmän palveluita ilman erilliskustannuksia omia kartta- ja metsästystarpeitaan varten. Järjestelmä mahdollistaa erilaiset karttojen tulostukset joko henkilökohtaisesti tai palveluna sekä mahdollistaa palvelun mobiilikäytön metsästyksessä b-bark-mobiilisovellutuksen kautta..

Yleiskuvaus Reviiri-palvelusta
Reviirin tehtävänä on auttaa metsästysseurojen toimihenkilöitä pitämään seuran metsästysalueiden vuokrasopimukset tallessa ja järjestyksessä. Kun koko vuokrasopimuskanta on Reviirissä, näette yhdellä silmäyksellä esimerkiksi lähiaikoina umpeutuvat sopimukset, ja aina ajan tasalla oleva metsästysalueet sisältävä kartta on helposti saatavilla. Reviiriin merkityt sopimusalueet palvelevat seuraa usealla eri tavalla:
  1. Sopimusten hallinta. Reviirissä oleva sopimus sisältää tarkat tiedot sovitusta metsästysalueesta. Vuokrasopimus on aina tallessa ja varmasti paikkansapitävä sen suhteen, mitä vuokranantajan kanssa on sovittu. Vuokrasopimus sisältää aina karttaliitteen.
  2. Karttamerkintöjen ylläpito. Metsästysseura voi merkitä vaikkapa riistanhoitosuunnitelmaan tai metsästykseen muuten liittyvät paikat suoraan kartalle, jolla ne näkyvät yhdessä metsästysalueiden kanssa.
  3. Metsästyskäyttö. Kaikkien allekirjoitettujen sopimusten kattamat vuokra-alueet ovat reaaliaikaisesti seuran jäsenten nähtävissä b-bark-mobiilisovelluksen kautta. Tällöin metsällä ollessaan metsästäjien ei tarvitse arvailla, mitä alueella saa metsästää.
  4. Lupien hakeminen. Reviiristä saa tuotettua sopimuskannan pohjalta kaiken tarpeellisen materiaalin erilaisia lupahakemuksia varten.
  5. Karttatulosteet. Reviiristä saa aina ajantasaiset laadukkaat karttatulosteet niin digitaalisessa (PDF, PNG, JPEG) kuin fyysisessä (paperi, vinyyli) muodossa aina 2,5 metrin leveyteen saakka.

Uusia maanvuokrasopimuksia ja muuttuvia sopimustietoja päivitetään järjestelmään sitä mukaa kun muutoksia tulee, joten se on ajantasalla koko ajan.