Pienriistan metsästys

Pienriistan metsästykseen on metsästysalueita yhteisalueiden kanssa yli 9000 ha. Suurimmat yhtenäiset alueet ovat Nurmijoen itäpuolella sekä Sälevällä. Vuosittaiset kiintiöt ja rauhoitusalueet päätetään seuran kesäkokouksessa. Metsästysaikojen suhteen noudatetaan yleisiä määräyksiä ja kesäkokouksen päättämiä mahdollisia lisärajoituksia. Erityisesti kanalintukannat ovat viime vuosien aikana vaihdelleet. Seuran jäsenien toivotaankin huomoivan vuosittainen vaihtelu ja metsästävän maltilla ja valikoiden.

Mikäs se sieltä kurkistaa? Veli Luukkonen.

Metsästysajat 2022-2023

Metsästysaikojen suhteen noudatetaan yleisiä asetuksia ja määräyksiä.

Metsästysajat eri riistalajeille löytyvät Suomen Riistakeskuksen sivuilta www.riista.fi .

Seuran kesäkokous 27.8.2023 päätti seuramme alueella kanalintujen metsästysajoiksi valtakunnallisten yleismääräysten mukaisesti seuraavat:

Metso 10.9.-10.11.2023, teeri 10.9.-10.12.2023 sekä urosteeri 10.1.-31.1.2024 ja pyy 10.9.-10.12.2022.

Saaliskiintiöt ja rauhoitusalueet

Saaliskiintiöt ja rauhoitusalueet päätettiin seuran kesäkokouksessa seuraavasti:

Kanalintujen osalta saaliskiintiönä on yksi ukkometso ja neljä teertä (yhteensä syys- ja talvipyynti). Syyskauden kiintiö on 3 teertä ja talvipyynnissä 1 teeri. Käyttämättä jääneen syksyn kiintiön voi käyttää talvipyynnissä. Talvipyynnissä on huomioitava, että valtakunnallisen ohjeistuksen mukaan metsästetään vain urosteeriä. Pyy on kiintiöistä vapaa.

Jänis ja rusakko ovat kiintiöistä vapaat.

Metsäkauris on rauhoitettu seuramme metsästysalueella.

Riistan rauhoitusalueina jatkavat Lähdeniemi Harvanjokeen saakka sekä kanalintujen osalta Salonsaari.

Samoilijoiden hoitovastuulla oleva Haukilammin kosteikko on myös rauhoitettu metsästykseltä.

Vierasluvat ja myynti


Luvat voi maksaa kätevästi ennakkoon seuran tilille FI84 5435 0320 0516 95. Maksutositteessa tulee olla isännän nimi, vieraan nimi ja metsästysaika.

Vieraslupia myyvät myös Matias Mykkänen Rutakolla (Rutakontie 103) sekä Tissarin veljekset Sälevällä (Hirsiniementie 30). Vieraslupien ostamisessa on oltava mukana seuran jäsen, jonka vieraaksi luvan saaja tulee.

Vieraslupien hinnat kaudella 2022 -2023 ovat seuraavat:

Kanalintuluvat:

1.9.-10.12.2023 ja 10.1.-31.1.2024 välisinä aikoina 30 €/2 vrk ja 20 €/vrk. Sisältää myös jänisluvan.

Jänisluvat:

10 €/vrk koko metsästysajan.

Saaliskiintiöiden osalta vieraan ampuma riista menee isännän kiintiöstä.

Pienpetojahteihin ei tarvita vieraslupaa, kun isäntä on mukana.