Yhdistyksen säännöt

Jäseneksi liittyminen

Sonkajärven Samoilijat ry on perustettu 7.10.1960 ja se on suomen Metsästäjäliiton Pohjois- Savon piirin jäsenseura.

Seuran varsinaiseksi ja koejäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja SML:n Pohjois-Savon piirin sääntöjä.

Koejäsenyys kestää kaksi vuotta, minkä ajan kuluessa seuran hallituksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

Jäsenen velvoitteet ja maksut

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja Eräkaijan kämppäosuusmaksun 84 € sekä huhtikuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun. Jäsenmaksun suuruuden päättää talvikokous johtokunnan esityksen pohjalta.

Jäsen on velvollinen suorittamaan riistanhoitotyötä ja pitämään luetteloa kaikista suorittamistaan töistä ja pyytämästään riistasta sekä tekemään näistä vuosittaisen ilmoituksen seuran hallitukselle

Seuran hallitus on määrännyt ns riistanhoitovelvoitemaksun, joka on suoritettava seuralle taannehtavasti seuraavan jäsenmaksun yhteydessä.

Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle.

Eroamisen yhteydessä hänelle palautetaan Eräkaijan kämppäosuusmaksu 84 €.

Seurasta erottaminen

Seuran hallitus voi erottaa jäsenen, joka laiminlyö näsissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen, toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti, rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti.

Seuran kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään helmikuun loppuun mennessä ja kesäkokous kesä-syyskuussa.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta.

Kokouskutsu ilmoitetaan paikallislehti Miilussa ja kotisivuilla. Lisäksi kutsu lähetetään jäsenille tekstiviestillä.