Riistanhoito

Yli viidenkymmenen toimintavuoden aikana riistanhoitotyö on vakiintunut tiettyihin hyviksi koettuihin toimintatapoihin. Jatkamme samaan malliin ja hallitus toivookin yhä useamman Samulin osallistuvan toimintaan, talkoisiin ja kokouksiin.

Pienimuotoisia riistapeltoja jäsenistöllämme on ollut Rutakolla ja Sälevällä.
Kevään puuhasteluihin kuuluvat mm. telkänpönttöjen puhdistus ja ruokintapaikkojen kunnostus. Talven aikana maastoon viedään hirvieläimille nuolukiviä, kauriille viljaa, heinää, "yönylinukkuneita" leipiä ja hedelmiä.

Uusi kokonaisuus niin riistanhoidon kuin myös metsästyksen kannalta on rakentamaamme Haukilammen kosteikkoon liittyvät velvollisuudet ja mahdollisuudet.


Kauriita kesämaisemassa. Seppo Moilanen

Kevätmuuttajat ovat saapuneet. Veli Luukkonen