Talkootoiminta

Yleistä

Talkootyöllä on suuri merkitys seuran toiminnassa. Talkoiden avulla on saatu paljon aikaan vuosien varrella. Monet seuran kiinteistöt ovat hyvä esimerkki aktiivisuudesta ja talkootöiden onnistumisesta. Talkoot ovat myös tärkeä osa metsästyksen ulkopuolista yhdessäoloa ja sosiaalista kanssakäymistä. Osittain talkoiden avulla pystytään pitämään myös seuran talous hyvällä mallilla. Tämä näkyy kaikille seuran jäsenille kohtuuhintaisina jäsenmaksuina ja hyvinä oheispalveluina metsästyksen harrastukseen.

Hallituksen toimesta on haluttu edelleen tehostaa talkootoimintaa ja talkootapahtumista tiedottamista esim. tekstiviestein. Seuramme jäsenet on jaettu ryhmiin asuinpaikan, kaveripiirin ja sukulaissuhteen perusteella ja jokaiselle ryhmälle on valittu vetäjä.

Ryhmien vetäjät informoivat eri tapahtumista ryhmänsä jäseniä joko tekstiviestillä, sähköpostilla tai vaikkapa kirjekyyhkyllä. Viesti voi sisältää talkoo- tai kokouskutsun tai vähimmillään ilmoituksen kotisivuille tulleesta uudesta informaatiosta.

Talkoo-, riistanhoito- ja metsästystapahtumiin ryhmien vetäjät ilmoittavat ennakkoon koollekutsujalle oman ryhmänsä osallistujat. Siten voimme varmistaa, että tarvittava määrä henkilöitä on paikalla ja että tapahtuma onnistuu. Jos tilaisuuteen liittyy tarjoilua, on siihen varautuminen ennakkoon myös helpompaa. Tästä syystä kaikkien viestin saaneiden tulee vastata automaattisesti kutsuun KYLLÄ tai EI esim. tekstiviestillä. Toiveemme on, että mahdollisimman moni Samuli pääsisi osallistumaan edes kerran vuodessa johonkin tapahtumaan.

Talkooryhmien vetäjät

Jorma Huttunen Rutakko, Eero Mykkänen Läntisranta/Iisalmi, Heikki Ruotsalainen Harvankylä/Petäys, Rauno Savolainen Kirkonkylä 1, Juha Jokelainen Kirkonkylä 2, Taisto Hyttinen Oinasjärvi/Enso/Ultrapoint, Pirkko Huttunen Mansikkavirta, Hannu Launonen Luomanen, Pentti Hiltunen Savonvirta, Hanna-Maija Huovinen Sälevä 1, Pekka Koski Sälevä 2, Eero Tuorilainen Sälevä 3.

Talkoomakkarat Mutterilla 2016. Hanna-Maija Huovinen