Kesäkokouksen Pöytäkirja

01.09.2023

Alla kesäkokouksen pöytäkirja

SONKAJÄRVEN SAMOILIJAT RY
KESÄKOKOUS


Aika: 27.8.2023 klo 17:00
Paikka: Eräkaija
Paikalla: 25 Jäsentä


ESITYSLISTA
1. KOUKOUKSEN AVAUS
- Puheenjohtaja Heikki Ruotsalainen avasi kokouksen klo 17:01


2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- Kokouskutsu ollut miilussa 16.8.2023, kutsu lisätty seuran nettisivuille 13.8.2023
sekä jäsenistölle lähetetty kutsu tekstiviestillä 19.8.2023
- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi


3. KOUKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Ruotsalainen ja sihteeriksi Harri
Ronkainen

4. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
- Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Veli Luukkonen ja Jarno Koski


5. METSÄSTYSAJAT JA SAALISKIINTIÖT
- Noudatamme metsästyksessä yleisiä metsästysaikoja, Teeri 10.9-10.12 ja 10.1-
31.1.24, Metso 10.9-10.11, Pyy 10.9-10.12.2023, Riekko ja Koppelo on rauhoitettu
- Hallitus esittää saaliskiintiöksi Kanalintujen osalta yksi ukkometso ja neljä teertä
(yhteensä syys- ja talvipyynti). Syyskauden kiintiö on 3 teertä ja talvipyynnissä 1
teeri. Käyttämättä jääneen syksyn kiintiön voi käyttää talvipyynnissä. Talvipyynnissä
on huomioitava, että valtakunnallisen ohjeistuksen mukaan metsästetään vain
urosteeriä.
- Pyy on kiintiöistä vapaa.
- Jänis ja rusakko ovat kiintiöistä vapaat.
- Metsäkauris on rauhoitettu seuramme metsästysalueella.
- Hallituksen esitykset hyväksyttiin


6. VIERASLUPIEN MYYNTI
Luvat voi maksaa kätevästi ennakkoon seuran tilille FI84 5435 0320 0516 95.
Maksutositteessa tulee olla isännän nimi, vieraan nimi ja metsästysaika.

Vieraslupia myyvät myös Matias Mykkänen Rutakolla (Rutakontie 103) sekä Tissarin
veljekset Sälevällä (Hirsiniementie 30). Vieraslupien ostamisessa on oltava mukana seuran
jäsen, jonka vieraaksi luvan saaja tulee.
Vieraslupien hinnat kaudella 2023 -2024 ovat seuraavat:
Kanalintuluvat:
1.9.-10.12.2023 ja 10.1.-31.1.2024 välisinä aikoina 30 €/2 vrk ja 20 €/vrk. Sisältää myös
jänisluvan.
Jänisluvat:
10 €/vrk koko metsästysajan. Hallituksen päätös 16.9.2023.
Saaliskiintiöiden osalta vieraan ampuma riista menee isännän kiintiöstä.
Pienpetojahteihin ei tarvita vieraslupaa, kun isäntä on mukana.


7. RIISTAN RAUHOITUSALUEET
- Riistan rauhoitusalueina jatkavat Lähdeniemi Harvanjokeen saakka sekä
kanalintujen osalta Salonsaari.

8. KOEMAASTOANOMUKSET
- Anomuksia ei ole tullut


9. JÄSENASIAT
- Jäsenmäärä 173 jäsentä, uusia jäseniä tullut 3kpl, eronneita jäseniä 3kpl ja yhtä
koejäsentä ei hyväksytty seuran varsinaiseksi jäseneksi maksamattomien
jäsenmaksujen vuoksi.
- Jatkossa maksamattomasta jäsenmaksusta lähetetään 2 muistutusta, tämän jälkeen
jos maksut edelleen maksamatta kahden vuoden jälkeen jäsen erotetaan seurasta
- Jatkossa kun laskut lähetetään ilmoitetaan tästä vielä jäsenille tekstiviestillä


10. MUUT ASIAT
- Haukilammen kosteikko vapautetaan metsästykselle, alueelle tarvitsee rutakon
kalastuskunnan sorsastusluvan
- Pyöreenlammelle aloitettu kosteikko hankkeen kartoitus. Riistakeskukselle jätetty
hakemus kosteikon suunnittelusta, odotetaan lähteekö hanke eteenpäin
- Savusaunaan tilataan uudet kivet ja kiuas korjataan
- Sisäsaunaan vaihdetaan uusi kiuas
- Jäsenistöä pyydetään kirjoittamaan nimensä talokirjaan aina kun Eräkaijassa käy,
silloin nähdään kävijät Eräkaijassa

11. KOUKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- Puheenjohtaja Heikki Ruotsalainen päätti kokouksen 17:26

01.09.2023Kesäkokouksen Pöytäkirja
10.02.2023Samoilijat vuosikokous pe 24.2. klo 17.30
14.12.2022Sihteeri Seppo Moilanen kiittää
08.03.2022Heikki Ruotsalainen jatkaa Samoilijoiden johdossa
09.02.2022VUOSIKOKOUS la 26.2. 2022
15.11.2021Heikki Ruotsalaiselle SML:n kultainen ansiomerkki
30.08.2021KLAPITALKOOT ERÄKAIJASSA ke 1.9. klo 17.00
30.08.2021KESÄKOKOUKSESSA PÄÄTETTYÄ
28.08.2021KLAPITALKOOT ERÄKAIJASSA la 28.8.2021
15.08.2021Samoilijat KESÄKOKOUS pe 27.8 klo 18.00

Siirry arkistoon »